2019-03-01

Slutet är nära!

Hur skulle du reagera om du fick veta att jorden skulle träffas av en komet om en månad? Vad skulle du göra med din sista tid i livet?

Den här frågan har Mats Strandberg skrivit en bok om. Vi får följa Simon och Lucinda de sista veckorna i livet. Genom dem får vi veta hur omvärlden reagerar på vetskapen om att allt snart är slut, till exempel spelas slutspelet i fotboll tidigare än vanligt för att hinna kora en sista segrare.

Många förnekar att kometen Foxworth alls kommer att träffa jorden trots att alla världens forskare är överens om att krocken är oundviklig, vilket känns deprimerande trovärdigt. Många söker sig till kyrkan för att få tröst och många, till exempel Simons flickvän Tilda, tar till alkohol och droger för att "leva livet" den sista tiden.

Lucinda som har cancer har kluvna känslor inför slutet, hon skulle ju ändå dö snart? Hennes del av berättelsen får vi följa genom en sorts dagbok, Tell US, som skapats för att samla berättelser från jorden till eftervärlden.

Hur skulle jag själv reagera? Det är omöjligt att inte tänka tanken efter att ha läst denna existentiella och samtidigt mycket realistiska bok. Den är långt ifrån de apokalyptiska skildringar som vi är vana vid, och det är det som är styrkan med den. Läs!

Inga kommentarer: