2007-06-03

"Syskonkärlek" av Katarina von Bredow

Amanda och Ludvig blir förälskade i varandra. Allt vore frid och fröjd om det inte var för en liten detalj - de är syskon! Vad gör man? Vem kan man anförtro sig till? Författaren Katarina von Bredow tar upp frågan och vi får ta del av Amandas berättelse och kval.