2007-04-13

"Tusen kulor" av Peter Pohl


Åsa, Markus och Allan. Tre ungdomar med liknande bakgrund och som växt upp i samma miljö. De har dock tre helt skilda erfarenheter av denna uppväxt. I 18 årsåldern ses de igen under speciella omständigheter... Hur stort inflytande har man på sitt "öde". Hur mycket är slump? Kan man undgå ödet och slumpens makt? Om att välja sin framtid.

Intressanta frågor väcks. Handlar mycket om medias sätt att vinkla en story, vad är sanningen bakom en utmålad "värsting"? Inte en av Peter Pohls bästa men klart läsvärd.

Inga kommentarer: