2008-05-16

"Jag är leopardpojkens dotter"

Johanna Nilsson berättar sin familjs historia. Hennes farmor och farfar levde en stor del av sina liv som missionärer i Kongo. Där fick de tre barn som under långa perioder skickades bort till släktingar i Sverige eller internatskolor för missionärsbarn. Ett centralt tema i boken är huruvida det är rätt eller fel att offra sina barn för Gud, att sätta kallet före föräldraskapet.
Boken behandlar till stor del författarinnans pappas uppväxt i Kongos djupa skogar. Det är en intressant historia om missionsväsendet tycker jag men boken blir dock lite väl terapeutisk ibland. Överlag ändå en bra bok, men inte en av Johanna Nilssons bästa. Läs hellre "Hon går genom tavlan ut ur bilden" om du vill läsa en riktigt bra halvbiografisk roman av författarinnan.

Inga kommentarer: