2009-05-11

"Syster" av Bengt Olsson

Bengt Olsson skriver utifrån ett barnperspektiv. Marjories syster har försvunnit utan spår. Medan föräldrarna är upptagna med att leta efter systern får Marjorie bo hos sin faster Ilse. Långsamt byggs historien upp genom ett uppmålande av detaljer och minnen. Det hela känns mycket verkligt och påtagligt och det är svårt som läsare att låta bli att inte tänka på sin egen barndom. Marjorie har idealiserat sin familj och sina syskon. Kanske verkligheten inte riktigt ser ut som den först gjorde. Faster Ilse berättar sanna och osanna sagor som kanske får Marjorie att komma till insikt.

Inga kommentarer: