2014-05-16

Jason Bourne

Inför ett bok- och filmprojekt på min gymnasieskola har jag läst boken som filmen The Bourne Identity baseras på. På svenska heter den Identitet Kain. Jag såg filmen för ett antal år sedan och tyckte den var helt ok, men när jag försökte se om den efter att ha läst boken känns den (förstås - är det inte alltid så?) ytlig och svår att följa med i.

Boken har förstås en mycket mer avancerad historia och ger framför allt en aha-upplevelse i mitten av boken då huvudpersonen (och vi läsare) får reda på vem huvudpersonen egentligen är. Minnesförlusten gör att han innan dess grubblar mycket på att han förmodligen är/har varit en professionell yrkesmördare. Alla bevis pekar på detta.

Boken kändes dock lite väl lång, kanske på grund av författarens förkärlek för liknelser och målande beskrivningar. Smaka till exempel på bokens två första meningar: "Fisketrålaren plöjde fram genom det mörka, upprörda havets fräsande vågor. Den liknade ett klumpigt djur som desperat försöker kravla sig fram genom ett ogenomträngligt träsk."

Men spännande var det hela tiden!

Inga kommentarer: