2009-09-19

Bönder och bröder

"Berlinerpopplarna" av Anne Ragde handlar om tre bröder.

Tor sköter familjegården Neshov och älskar sina grisar men har det svårt att få det att gå ihop ekonomiskt. Han är en typisk ungkarl som blir handlingsförlamad när modern bllir sjuk och dör.

Margido driver en begravningsbyrå. Han lever ensam och vill ha det så. Han besöker sällan Neshov men när modern dör har han inget val.

Erlend vill inte ha något med familjen att göra. Han flyttade till Köpenhamn i tonåren eftersom det inte var så populärt att vara homosexuell, varken i familjen eller på den norska landsbygden. När modern ligger på dödsbädden övertalas han dock av sin sambo att återvända.

Vad varken Margido eller Erlend vet är att Tor har en dotter, Torunn, som också kommer till sin farmors sjukbädd. En farmor hon aldrig träffat. För första gången på många år träffas bröderna igen och gammalt groll och gamla familjehemligheter kommer fram. Det är mycket Torunn inte vet om sin fars släkt.

Jag blev snabbt gripen av brödernas öde. En bladvändare! Det finns två böcker till om bröderna på Neshov, "Erimitkräftorna" och "Vila på gröna ängar" men de når inte upp till samma nivå som "Berlinerpopplarna" tyvärr.

Inga kommentarer: